Inicijativa "Škole: partneri budućnosti"

Logo zu Schulen: Partner der Zukunft povećaj sliku (© Auswärtiges Amt)

Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ Saveznog ministarstva vanjskih poslova, osnovana 2008., izrasla je mrežu od više od dvije tisuće partnerskih škola u svijetu koje imaju posebne veze s Njemačkom. Kao središta kulturnog i pedagoškog dijaloga škole potiču učenje njemačkog jezika i interes za suvremenu Njemačku.

U Hrvatskoj su dio mreže partnerskih škola Njemačka međunarodna škola u Zagrebu (DISZ), osam škola koje surađuju s Goethe-Institutom Kroatien i više od 40 škola koje sa Središnjim uredom za školstvo u inozemstvu (ZfA) provode program za Njemačku jezičnu diplomu (DSD).

Nastavu njemačkog jezika u partnerskim školama podupiru njemački nastavnici i stručnjaci, a obogaćena je nastavnim materijalima i multimedijskom tehnikom. Nastavnici njemačkog u okviru inicijative mogu koristiti programe stručnog usavršavanja. Učenici mogu sudjelovati u kulturnim projektima i na natječajima te pohađati tečajeve njemačkog jezika u Njemačkoj. Posebno uspješni maturanti mogu se natjecati za stipendiju za studij u Njemačkoj. 

Inicijativu „Škole: partneri budućnosti“ koordinira njemačko ministarstvo vanjskih poslova, a provodi se u suradnji sa Središnjim uredom za školstvo u inozemstvu (ZfA), Goethe-Institutom (GI), Njemačkom službom za razmjenu studenata i znanstvenika (DAAD) te Službom za razmjenu učenika i nastavnika (PAD).

http://www.pasch-net.de/

partnerske škole u Hrvatskoj

Partnerske škole u Hrvatskoj

Klinite na link kako biste dobili više informacija o partnerskim školama u Hrvatskoj!

Inicijativa "Škole: partneri budućnosti"

Multimedijalni njemački kutak u Gimnaziji Bernardina Frankopana u Ogulinu

Program za Njemačku jezičnu diplomu (DSD)

logo Njemačke jezične diplome

Njemačka jezična diploma (DSD, Deutsches Sprachdiplom) ispit je znanja njemačkog jezika Konferencije ministara kulture Savezne Republike Njemačke (KMK - Kultusministerkonferenz) za učenike u inozemstvu.