Program za Njemačku jezičnu diplomu (DSD)

logo Njemačke jezične diplome povećaj sliku (© Konferencija ministara kulture) Njemačka jezična diploma (DSD, Deutsches Sprachdiplom) ispit je znanja njemačkog jezika Konferencije ministara kulture Savezne Republike Njemačke (KMK - Kultusministerkonferenz) za učenike u inozemstvu. 

Učenici koji su položili drugi stupanj Njemačke jezične diplome imaju dovoljno znanja njemačkog jezika za studij na nekom od njemačkih sveučilišta i ne moraju polagati ispit iz njemačkog koji je inače obavezan pri upisu na studij u Njemačkoj. Pri upisu na studij njemačkoj jezika na fakultetima u Hrvatskoj učenici s položenim ispitom za Njemačku jezičnu diplomu imaju bodovne prednosti. 

Svake godine ovaj ispit polaže više od 12 tisuća učenika u više od 50 zemalja svijeta. U Hrvatskoj se ispit za Njemačku jezičnu diplomu drugog stupnja (DSD II, nivo B2/C1) može se polagati od 1998. godine. Taj viši stupanj diplome mogu steći samo učenici u školama koje je za to ovlastila Konferencija ministara kulture Njemačke i koji su pohađali dodatnu nastavu njemačkog jezika u okviru fakultativnog predmeta „Njemački jezik – nastava za Njemačku jezičnu diplomu“.

U Hrvatskoj se učeniciu okviru fakultativnog predmeta „Njemački jezik – nastava za Njemačku jezičnu diplomu“ (DSD II) u 41 gimnazija/srednjih škola pripremaju za ispit za Njemačku jezičnu diplomu. U školskoj godini 2015./2016. u tom programu sudjeluje više od 550 učenika.

U školskoj godini 2015./2016. ispit I. stupnja (DSD I, nivo A2/B1) polagalo je više od 1.300 učenika i učenica u 34 gimnazija i srednjih škola u Hrvatskoj. Pripreme za taj ispit provode se tijekom redovne nastave njemačkog jezika. U svijetu ovaj ispit polaže više od 50 tisuća učenika.

Stručni savjetnik za njemački jezik

Stručni savjetnik za njemački jezik i koordinator programa za Njemačku jezičnu diplomu u Hrvatskoj:

Dr.Uörich Dronske
Pantovčak 5/II, 10000 Zagreb
tel.: 01 6310 839
faks: 01 6310 840
zagreb(at)auslandsschulwesen.de