Vize

karta Europske unije

Boravak hrvatskih državljana u Njemačkoj nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji

Ovdje ćete naći informacije o odredbama u vezi s boravkom hrvatskih državljana u Njemačkoj nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji.

zahtjev za schengensku vizu

Schengenska viza za državljane trećih zemalja kojima je potrebna viza

Državljani trećih država kojima je potrebna viza za ulazak u schengenske države moraju se osobno javiti veleposlanstvu ili konzulatu države u koju putuju ili, ako posjećuju više država, predstavništvu one države u koju prvu ulaze.

radnik u hamburškoj luci

Izdavanje viza državljanima trećih država radi privremenog pružanja usluga u Njemačkoj (vize „Vander Elst“)

Prema europskim odredbama o slobodi kretanja usluga, tvrtke sa sjedištem u jednoj od država članica Europske unije državljane trećih država mogu upućivati na privremeno pružanje usluga u nekoj drugoj državi članici Europske unije, a da im za to nije potrebna radna ili druga poslovno-pravna dozvola (tzv. aktivna sloboda kretanja usluga).

Vize

Bundesgartenschau

Vizni informacijski sustav (VIS)

skener otisaka prstiju

Vizni informacijski sustav (VIS) je sustav za razmjenu viznih podataka među državama članicama Schengenskog sporazuma.