Njemačka podupire RACVIAC s 50.000 eura

veleposlanik Thomas E. Schultze i veleposlanik Haydar Berk potpisuju ugovor o potpori RACVIAC-u povećaj sliku (© Njemačko veleposlanstvo u Zagrebu)

Njemačka i u 2017. godini podupire RACVIAC u njegovu radu na poboljšanju sigurnosno-političkog okruženja i suradnje u jugoistočnoj Europi. Sadržaji na temu „Kooperativno sigurnosno okruženje s težištem na kontroli naoružanja“ podupiru se financijski i kadrovski.

Njemački veleposlanik Thomas E. Schultze i ravnatelj RACVIAC-a veleposlanik Haydar Berk potpisali su 14. veljače 2017. ugovor o potpori za 2017. godinu u vrijednosti od 50.000 eura.

RACVIAC odnosno Središte za sigurnosnu suradnju u Rakitju osnovano je 2000. godine u sklopu Pakta o stabilnosti za jugoistočnu Europu. Temelj za osnivanje RACVIAC-a bio je sporazum njemačke i hrvatske vlade koji je u međuvremenu zamijenjen novim ugovorom između zemalja jugoistočne Europe.

Danas se u RACVIAC-u, između ostalog, održavaju seminari o širim sigurnosnopolitičkim regionalnim temama. Osim kontrole naoružanja, RACVIAC svoj program usredotočuje i na reformu sigurnosnog sustava te međunarodnu i regionalnu suradnju s naglaskom na euroatlantskim integracijama.